Fery Vanhemelryck’s blog

Studiekosten stijgen

Posted by Fery Vanhemelryck op 7 januari 2008

Persbericht VVS: Vrijdag maakte de K.U. Leuven haar onderzoek wereldkundig naarde kosten van lesmateriaal en de kostenverschillen tussen studierichtingen aan de eigen alma mater. Deze studie bevat interessant materiaal maar zegt niets over de andere studiekosten zoals vervoers- en huurkosten… Bovendien is ze beperkt tot één universiteit. VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vraagt al lang dat de overheid ook instellingsoverschrijdend onderzoek voert naar de volledige studiekost in het hoger onderwijs. Het studiefinancieringsdecreet van 2004 maakte een vijfjaarlijkse studiekostenmeting verplicht. Het laatste instellingsoverschrijdende onderzoek dateert echter van 2000 en is gebaseerd op cijfers uit het academiejaar 1998-1999. Ondertussen zijn er veel aanwijzingen dat de studiekosten het afgelopen decennium sterk stegen.

VVS vraagt daarom dat de overheid dringend werk maakt van de verplichte nieuwe studiekostenmeting. De laatste algemene studiekostenmeting dateert van 2000 en werd uitgevoerd op basis van cijfermateriaal uit academiejaar 1998-1999. Daarvoor was het ook alweer een decennium geleden dat de studiekosten nog eens op Vlaams niveau werden onderzocht. Ten opzichte van het academiejaar 1986-1987 werden er toen opmerkelijke kostenstijgingen genoteerd. Voor een pendelende hogeschoolstudent stegen de kosten met meer dan 90% en voor een universiteitsstudent op kamers met 69% (bruto). Ook na correctie voor de index waren deze kostenstijgingen nog fenomenaal.

Vandaag zijn er evenzeer sterke aanwijzingen dat de studiekosten erg stegen ten opzichte van de laatste meting in 1998-99. De huurprijzen voor studentenkamers schoten in de meeste studentensteden sterk de hoogte in (tot gemiddeld 270 euro per maand voor een kot in Brussel). De ICT-evolutie zette zich verder, waardoor een PC of laptop, dure softwarepakketten en een internetabonnement in het hoger onderwijs voor de student onmisbaar studiemateriaal zijn geworden… En dan hebben we het nog niet over de stijgende voedselprijzen.

De stijgende kosten betekenen een steeds hogere financiële drempel voor de toegang tot het hoger onderwijs en zijn een bedreiging voor de onderwijsdemocratisering. Zeker wanneer de studiebeurzen de kostenstijging niet volgen. Vandaag dekt een volledige studiebeurs voor een hogeschoolstudent op kot bijvoorbeeld slechts 76% van de totale studiekost zoals die werd vastgesteld in 1998-1999. De kosten van een hogeschoolstudent die pendelt, worden voor 81% gedekt. Voor de universiteitsstudenten zijn de beursbedragen iets realistischer (98% van de kosten voor een pendelaar en 80% voor een uniefstudent op kot). Maar ze dekken eveneens niet de volledig studiekost. De sterke stijging van de uitgaven van studenten laat echter vermoeden dat de beurzen vandaag nog minder van de werkelijke studiekosten dekken. Dat wil zeggen dat zelfs wie arm genoeg is om een volledige studiebeurs te genieten, zelf een steeds groter aandeel in zijn studiekosten zelf moet dragen.

Het decreet van 2004 verplichtte de overheid tot een vijfjaarlijkse studiekostenmeting. Hoewel de laatste meting dateert van 1998-1999, zijn er nog steeds geen concrete plannen voor een nieuwe veralgemeende studiekostenmeting in het hoger onderwijs voor heel Vlaanderen. VVS eist daarom dat er niet morgen maar vandaag werk wordt gemaakt van een nieuwe studiekostenmeting. Die is nodig om de beursbedragen aan te passen aan de werkelijke kosten en de verpaupering van beursstudenten te stoppen. Anderzijds kan een uitgebreide studiekostenmeting die instellingsoverschrijdend is ook een b elangrijk instrument worden voor b enchmarking waarbij het onderzoek ertoe aanzet om de studiekosten zoveel mogelijk te drukken, zeker de grote uitschieters, en zo de kostprijsverschillen tussen opleidingen en tussen instellingen te nivelleren.

De standaard: Studeren alsmaar duurder
Cursus kost een pint per dag

Advertenties

2 Reacties to “Studiekosten stijgen”

  1. Domi said

    De vraag is natuurlijk of studiebeurzen de kosten voor 100% moeten dekken. Ik vind alvast niet. Iedereen zou toch een minstens minimumpercentage van de kosten zelf moeten betalen. Op die manier wordt hoger onderwijs niet gezien als een gratis consumptie goed dat u van overheidswege wordt aangeboden en volledig vrijblijvend is. Een eigen bijdrage werkt bovendien motiverend en responsabiliserend. Wel lijkt het me evident dat die bijdrage niet voor iedereen even hoog moet zijn. Over de hoogte van dat minimumpercentage moet gediscussieerd worden. Het mag niet te hoog zijn maar het mag ook geen symbolische bijdrage zijn. Je zou ervoor kunnen opteren om de grootste beurs 90% van de kosten te laten dekken en dan trapsgewijs af te bouwen naar 0%.

  2. Ik begrijp dat je niet zomaar geld wilt weggeven aan studenten van wie de ouders de opleiding kunnen bepalen. Maar wat doe je met studenten die de kosten van hun studie echt niet kunnen betalen. Niet alleen doe je geld op aan boeken, cursussen, inschrijvingsgeld enzoverder, je verliest ook een aantal jaren dat je niet kan werken als je studeert. De opportuniteitskost heet dat als ik mijn economie nog goed herinner. Jongeren uit kansarme gezinnen gaan vaak onmiddellijk werken na hun middelbaar. De return on investment is inderdaad gigantisch zoals je op je blog schrijft. Maar je moet de mogelijkheid hebben om die investment te kunnen doen voor je een return kan krijgen.
    Je hoort de laatste tijd vaak dat werk de beste remedie tegen armoede is, studeren komt volgens mij mooi op een tweede plaats.

    Bovendien gaan we alle brains nodig hebben die er te vinden zijn, ook bij mensen die dit moeilijk kunnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: