Fery Vanhemelryck’s blog

Rapport rationalisatiecommissie

Posted by Fery Vanhemelryck op 14 februari 2008

Het was lang afwachten naar de resultaten van de rationalisatiecommissie, maar uiteindelijk is het toch afgeraakt. Dinsdag voor de AV+RVB van de auhl wou ik vlug de nota even doornemen. Tot ik zag dat het 134 pagina’s zijn. Toen was de zin heel wat minder. Op de rvb hebben we een beknopte uitleg gehad van de voorzitter Willy Claes. Aan de XIOS zou enkel de opleiding office management risico lopen om onmiddellijk gerationaliseerd te worden wegens gebrek aan studenten. De (exacte) wetenschappen lijken de grote dupe te worden van het systeem. De departementen IWT van de verschillende Vlaamse Hogescholen gaan voor veel opleidingen moeten samenwerken.Hier vindt je de nota van de commissie Soete. Hieronder de reactie van minister Frank Vandenbroucke en helemaal onderaan het artikel uit de morgen.

Kwalitatieve en kwantitatieve normen om de spreiding van opleidingen te beoordelen. Een moratorium op nieuwe opleidingen tot 2011. Dat zijn enkele in het oog springende voorstellen van de commissie Soete, die zich op vraag van onderwijsminister Vandenbroucke over optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en –aanbod gebogen heeft. Het rapport is vandaag voorgesteld door professor Soete. Minister Vandenbroucke geeft hierbij een eerste reactie.

Voor minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke moet het onze ambitie zijn om in Vlaanderen voor alle jonge mensen gelijke kansen te scheppen op hoger onderwijs van uitstekende kwaliteit. Dat veronderstelt ook een rationele organisatie van het onderwijslandschap en van het aanbod van opleidingen. Om die reden richtte Vandenbroucke op 2 april 2007 een commissie van gezaghebbende vertegenwoordigers van de hogescholen, universiteiten en associaties op, o.l.v. professor Luc Soete, die verbonden is aan de Universiteit Maastricht. Intussen is een eerste rapport klaar, waarin een ambitieuze toekomstvisie op het Vlaamse hoger onderwijs geschetst wordt. Essentieel is dat de noodzaak van rationalisatie door deze commissie ten volle wordt erkend.

De commissie erkent niet alleen de noodzaak aan rationalisatie, maar stelt ook een kader met kwantitatieve en kwalitatieve normen voor. Dit normatieve kader kan gehanteerd worden om de spreiding van opleidingen in Vlaanderen te beoordelen en om, waar nodig, tot rationalisatie over te gaan. In eerste instantie wordt voorgesteld progressief kwantitatieve rationalisatienormen in te voeren voor de minimale aantallen studenten in de opleidingen. Dergelijke heldere en objectieve benadering beantwoordt aan de oproep van minister Vandenbroucke om vanuit het onderwijsveld zèlf de basis te leggen voor een krachtige, gezamenlijke aanpak die kan omgezet worden in operationele afspraken. Frank Vandenbroucke dankt de voorzitter en de leden van de ministeriële commissie voor het geleverde werk en steunt uitdrukkelijk deze benadering. Dat wil niet zeggen dat hij alle onderdelen en specifieke commentaren in het rapport vandaag als verworven beschouwt, maar hij wenst wel dat op de aangegeven weg wordt verder gewerkt. De gevolgen die dit normenkader voor de professionele bacheloropleidingen zou hebben, worden in het rapport al concreet geanalyseerd. Op een aantal cruciale punten moet de operationele invulling van dit kader nog verder worden uitgewerkt, zoals de beoordeling van kwalitatieve criteria en de afwijkingen op de rationalisatienormen. Ook over de academische bachelors heeft de commissie de discussie gestart, maar deze is duidelijk nog niet afgerond. Voor de masteropleidingen, waar de uitdaging inzake rationalisatie misschien nog belangrijker is, moeten er nog criteria worden bepaald. Als eerste stap van rationalisatie vraagt de commissie een moratorium op nieuwe opleidingen in te stellen tot 2011. Vandenbroucke steunt deze vraag en zal hiertoe de nodige stappen ondernemen. Het rapport geeft een samenhangende visie op de toekomst van de geaccrediteerde academische hogeschoolopleidingen: na 2012-2013 zouden deze opleidingen onder de verantwoordelijkheid van de universiteiten moeten komen. De rationalisatiecommissie neemt hier een erg belangrijke stelling in. Vandenbroucke neemt goed nota van deze belangrijke stelling en begrijpt ook de onderliggende argumenten. Maar er is wel nog verder maatschappelijk debat nodig, vooraleer de politieke beslissingen te nemen om de regelgeving in die zin aan te passen. Ook de toekomst van de professionele bacheloropleidingen – hun blijvende dynamiek, aantrekkingskracht en kwaliteitsniveau – moet hierbij een belangrijk aandachtspunt zijn. De commissie geeft in haar rapport zelf een aantal vragen en thema’s aan die nog verder moeten uitgewerkt worden. Het is inderdaad wenselijk dat de commissie het rationalisatieproces uitwerkt. Na verdere studie van het rapport zal de minister meer precieze conclusies formuleren en de opdracht van de commissie voor de volgende fase definiëren.

De Morgen:

Voor bacheloropleidingen die minder dan 80 studenten tellen, moet tegen september 2012 een rationalisatieplan van kracht zijn, op enkele uitzonderingen na. Tegen 2015 wordt de norm op 115 studenten gelegd. Daarnaast kunnen er tot 1 september 2011 geen nieuwe opleidingen van start gaan.

Zo blijkt uit het rapport van de commissie Soete, dat er kwam op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Aan de tekst werd meegeschreven door een rist rectoren en directeurs. Ze kregen de opdracht zelf een blauwdruk te maken voor een rationalisering en optimale werking van het Vlaamse hoger onderwijs.

47 opleidingen
Uit het rapport valt op te maken dat 47 opleidingen vandaag niet aan de norm van 80 studenten voldoen. Voorzitter Luc Soete, wees er op dat het rapport voorbeelden bevat van hoe kan worden gerationaliseerd. Het sluiten van opleiding kan in het meest extreme geval, maar zou een absolute uitzondering zijn. Hij zou naar eigen zeggen niet meteen zien welke opleiding zich in die situatie bevindt.

Minister Vandenbroucke gaf alvast aan het voorstel over een moratorium op nieuwe opleidingen over te nemen. De stand still geldt niet voor nieuwe internationale opleidingen, noch voor de mogelijke uitbreiding van eenjarige naar tweejarige masters.(belga/eb)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: